Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Firma CYKLODISKONT s.r.o., se sídlem Zborovská 1074/30, 150 00 Praha 5 (dále jen „správce“) je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vám níže poskytuje shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů.

Shromažďované osobní údaje

Firma CYKLODISKONT s.r.o. jako online prodejce sportovních potřeb shromažďuje následující osobní údaje pro účely vyřízení Vaší internetové objednávky, uzavření a plnění smlouvy, poskytování služeb a produktů, informací o dopravě a doručení zboží, plnění zákonných povinností (např. vedení účetnictví), komunikaci se zákazníky, pro případ reklamace či výměny zboží, analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům, marketingové činnosti související s naším předmětem podnikání, případně informací, které od nás jako zákazník žádáte a které nám při sjednání Vaší online objednávky sami poskytnete:

 • Identifikační údaje zákazníka: Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje: Fakturační a doručovací adresa, Telefonní a e-mailový kontakt, Bankovní spojení
 • Název firmy, IČO, DIČ, sídlo firmy (pokud jste obchodní firma nebo podnikatel)
 • Údaje o poptávaných či zakoupených produktech a službách
 • Údaje z komunikace mezi Vámi a námi

Pokud nám pro vyřízení Vaší objednávky zboží nebo služeb sdělíte Vaše osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou, naší společností a přepravcem, kterého jste si při sjednání objednávky v naší aplikaci vybrali jako zprostředkovatele přepravy (Česká pošta, DPD, Uloženka), dále zprostředkovatelům plateb, společnostem poskytujícím naší společnosti účetní, daňové a právní služby, IT správcům a osobám zajišťujícím pro naši společnost služby zpracování dat, reklamní činnosti, apod. a to vždy pouze v souvislosti s naším předmětem podnikání. Jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy ČR (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti, apod.) Firma CYKLODISKONT s.r.o. neposkytne ani žádným jiným způsobem nepředá Vaše osobní údaje jinému subjektu.

Pro marketingové účely zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které nám vyplníte při objednávce, registraci či při přihlášení k odběru novinek (obchodních sdělení) a které využíváme k zasílání obchodních sdělení a k větší relevantnosti námi zasílaných sdělení. Naší snahou je, aby Vás zaslané informace bavily, byly Vám přínosnou inspirací a přinesly nové informace v oboru, proto je pro nás velmi důležité znát Vaši reakci na námi zasílaná sdělení, kdy si zpětnou vazbu o nich uchováváme. Váš názor je pro nás velmi důležitý a je naším hnacím motorem. Snažíme se o zprostředkování co nejpříjemnějšího zákaznického zážitku a proto, abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, ukládáme si data, která nám pomáhají zjistit, co Vás konkrétně na našich webových stránkách zajímá a co se Vám líbí.

Chceme Vás upozorňovat na novinky od Vaší oblíbené značky či produktové řady nebo na slevy a prodejní akce ve Vámi preferovaných kategoriích. Nechceme Vám nabízet zboží, které Vás nezajímá a není to Váš styl. Chceme Vám poděkovat za přízeň a odměňovat Vás za věrnost, kterou nám dlouhodobě projevujete. Abychom měli informace, na které odměny a benefity máte nárok, musíme mimo jiné vědět, za kolik peněz v našem e-shopu nakupujete, kolik nám z objednaného zboží vracíte a jak dlouho jste již našim zákazníkem. Je v našem oprávněném zájmu prodejce sledovat tyto informace u jednotlivých zákazníků, zvláště když Vám na základě získaných dat dokážeme nabídnout podstatné výhody a ocenit Vaši věrnost.

Odběr našich obchodních sdělení samozřejmě můžete kdykoli odhlásit či změnit ve Vašem zákaznickém profilu. Po úplném odhlášení (ze všech informačních kanálů) již Vaše poskytnuté kontaktní údaje k zasílání novinek a obchodních sdělení využívat nebudeme. Všechny osobní údaje použité v marketingu využíváme z právního titulu oprávněného zájmu a pro marketingové účely je uchováváme po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky. Protože jsme si plně vědomi toho, že získané údaje o tom, co Vás konkrétně zajímá, co se Vám líbí na našich webových stránkách a zpětná vazba, kterou nám aktivně poskytujete, mohou být vnímány jako citlivější data, ukládáme je pouze po dobu 2 let od doby, kdy taková data získáme.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s těmito podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v tomto rozsahu přijímáte.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje si neponecháme déle, než je nezbytné. Konkrétní doba závisí na několika podstatných faktorech:

 • Zda existuje právní (regulační) důvod pro jejich uchování (např. plnění ze smlouvy, plnění ze záruk, apod.), zkráceně proč je shromažďujeme
 • Jaké je jejich stáří, neboli doba nezbytná k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu.

Všeobecně lze říci, že data jsou z výše popsaných důvodů shromažďována na dobu přibližně 3 let, pro marketingové účely po dobu maximálně 5 let, k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly po dobu 10 let nebo do doby než zákazník sám písemně požádá o vymazání svých dat z naší databáze. Pokud si přejete svá data smazat, zašlete nám prosím Vaši žádost doporučeným dopisem na adresu firmy CYKLODISKONT s.r.o., skladový areál čp. 41, 517 71 Vysoký Újezd. K výmazu dat (anonymizaci Vašich osobních údajů) dojte neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od doručení Vaší žádosti.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Firma CYKLODISKONT s.r.o. se zavazuje k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů, které jsou pro nás mimořádně důležité. Abychom uchovali údaje v bezpečí, používáme množství počítačových zabezpečovacích postupů, technologií a fyzických kontrol k tomu, abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným zneužitím. Přístup udělujeme pouze našim zaměstnancům, kteří jej potřebují, aby mohli k Vaší plné spokojenosti vyřídit Vaši objednávku a vše s ní spojené. Zatímco podnikáme příslušná organizační a technická opatření, je nutné vzít na vědomí, že nemůžeme zaručit bezpečnost osobních údajů, které nám odesíláte prostřednictvím sítě internet.

Přístup k osobním údajům registrovaných uživatelů

V případě, že jste si registrací vytvořili zákaznický účet na e-shopu www.cyklodiskont.cz, máte možnost Vaše osobní údaje kdykoli prohlížet a aktualizovat ve Vašem uživatelském profilu. Dále máte možnost nám sdělit, zda chcete získávat informace o našich produktech nebo službách. Poskytujeme Vám také možnost v profilu změnit, zda si již nepřejete dostávat od nás nevyžádané e-maily nebo sms pro přímý marketing a uděláme vše, abychom takové žádosti respektovali.

Vaše práva v souladu s nařízením GDPR

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním v písemné formě doručené doporučeně na adresu správce osobních údajů (doporučená forma doručení písemnosti, aby se minimalizovalo riziko zneužití).
 • podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. V tomto případě bychom rádi dostali příležitost vyřešit Vaše případné stížnosti či námitky ke zlepšení našich služeb, nicméně máte právo si stěžovat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, email posta@uoou.cz, www.uoou.cz

Cookies

Naše webové stránky používají tzv. cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, tabletu, mobilním telefonu či jiném obdobném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči:

 • technická cookies – slouží k tomu, aby naše stránky fungovaly správně, a bez jejich použití se zpravidla neobejdeme,
 • funkční cookies – usnadňují Vám používání našich stránek, například abyste se nemuseli neustále přihlašovat nebo opakovaně nastavovat své preference (pokud zpracováváme Vaše heslo, je vždy zašifrované).
 • analytické cookies – nám pomáhají vylepšit naše stránky a nabídku produktů, z čehož ve výsledku těžíte Vy jako naši zákazníci. Analytické cookies jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Anonymizované cookies již nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, tedy žádné konkrétní osobě.
 • zjištění informací o prohlížení reklam tak, abychom Vám nenabízeli produkty a služby, o které nemáte zájem.

Při procházení našich webových stránek www.cyklodiskont.cz zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Používání cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina internetových prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, tj. nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby blokoval, resp. zakazoval či nepovoloval použití technologie cookies nebo povolit užívání jen některých cookies.

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které například přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. cookies třetích stran). Kupříkladu informace o navštívených stránkách mohou být využity k zobrazení a přizpůsobení reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze jakkoliv identifikovat.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Firma CYKLODISKONT s.r.o. získává Váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich následným zpracováním dle Vašich dispozic sjednaných na našich webových stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem poskytnout Vám, jako našemu váženému zákazníkovi, nejlepší služby.

Provozovatel webových stránek www.cyklodiskont.cz:

CYKLODISKONT s.r.o., se sídlem Zborovská 1074/30, 150 00 Praha 5
skladový areál čp. 41, 517 71 Vysoký Újezd

IČO: 04720253
DIČ: CZ04720253
Tel.: 602 422 268
E-mail: info@cyklodiskont.cz

Kategorie

Přihlaste se k odběru novinek

Pohodlný nákup

U nás můžete platit online...

Visa Mastercard Diners Club American Express JCB Maestro Platím Pak
Youtube
Široký sortiment komponentů SHIMANO za výhodné ceny